Phát triển mở rộng đầu tư mua thêm máy móc thiết bị như: Máy cán màng PE 3 lớp khổ lớn và khổ nhỏ. Máy Vải Không Dệt và Các máy sang cuộn màng PE.