Phát triển mở rộng đầu tư mua thêm MMTB như: Máy Thổi PE khổ lớn, Máy Thổi POF, Máy chia cuộn POF, Máy gấp cuộn, Máy cắt túi.