Công Ty Phú An vinh dự là hội viên chính thức của hiệp hội nhựa Việt Nam. Phát triển mở rộng đầu tư mua thêm MMTB như: Máy chia cuộn POF, Máy gấp cuộn, Máy cắt túi POF, Máy Siu hai đầu.