Được cấp giấy chứng nhận hệ thống QLCL đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Phát triển bền vững mở rộng đầu tư mua thêm máy tự động cán màng PE năm lớp với công nghệ hiện đại, độ chính xác cao và đạt công suất 12 tấn/ ngày.