[polylang_langswitcher]

Rich manufacturing trading company

Core products

Stretch the film

thùng màng 6 cuộn pe phú an tiêu chuẩn iso 9001。

Shrink the membrane

bán màng co nhiệt tự động。

PE band, PE volume

cuộn túi pe khổ lớn。

Current market