Tuyển dụng vị trí : Nhân viên QC - CÔNG TY PHÚ AN

Tuyển dụng vị trí : Nhân viên QC - CÔNG TY PHÚ AN

Tuyển dụng vị trí : Nhân viên QC - CÔNG TY PHÚ AN

Tuyển dụng vị trí : Nhân viên QC - CÔNG TY PHÚ AN

Tuyển dụng vị trí : Nhân viên QC - CÔNG TY PHÚ AN
Tuyển dụng vị trí : Nhân viên QC - CÔNG TY PHÚ AN

Tuyển dụng vị trí : Nhân viên QC

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Có kinh nghiệm trong mảng QC.
- Có kiến thức hiểu biết về hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
- Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc. 

Mô tả chi tiết công việc

- Kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất.
- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công việc QC.
- Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ đầy đủ và báo cáo cấp trên.
- Làm việc theo ca.
- Mọi chi tiết sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Thông tin liên hệ

** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Nhật
Ngày gởi: 
28/08/2019 
Ngày hết hạn: 
20/09/2019

Bài viết khác

Top