[polylang_langswitcher]

富制造贸易公司

核心产品

拉伸膜

thùng màng 6 cuộn pe phú an tiêu chuẩn iso 9001

收缩膜

bán màng co nhiệt tự động

PE带,  PE卷

cuộn túi pe khổ lớn

当前市场